Buller är mer skadligt än du tror.

Buller är mer skadligt än du tror.

Posted on Aug 27, 2017 by Administrator

När bullrar det för mycket från vägar och spår vid bostäder? När behövs åtgärder mot bullret? Vi redogör för olika riktvärden för buller och när bullret enligt praxis behöver övervägas att åtgärdas i befintlig miljö. Naturvårdsverket har tagit fram vägledningen med anledning av vårt ansvar för tillsynsvägledning...