Bafucin - välsockrad bedövning

Bafucin - välsockrad bedövning

Posted on Mar 4, 2018 by

Bafucin På kul kollade jag upp innehållet i några av produkterna det görs reklam för regelbundet, några som är vanliga under vinterhalvåret. Bland andra Bafucin . "Bafucin är halstabletter som används vid halsont och svalgrodnad i samband med lindriga infektioner i munhåla och svalg".   Innehållsförteckning Aktiva ingredienter:...